Rahankeräyslupa ja verottajan nimeämispäätös


Rahankeräysluvan saaja: Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisi

Luvan numero ja myöntämispäivämäärä: RA/2018/849

Keräyksen toimeenpanoaika: 27.9.2018-30.6.2023

Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Keski-Suomen maakunta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Tukisäätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia

ja apurahoja sekä tukemalla säätiön toimintamuotojen muotoista toimintaa.

Kerättävät varat käytetään: Tukisäätiö myöntää lahjoitusvaroista tukea osastoille ja

poliklinikoille sekämyöntää avustuksia esim. pitkäaikaissairaiden lasten perheiden

kuluihin kuten matka- ja majoituskulut. Lahjoitusten kohdentamisessa noudatetaan

lahjoittajan toiveita yleishyödyllisyyden vaatimus huomioiden. Tukisäätiö ei tue

rakennusprojekteja.

Käytännöntoimeenpanija: Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

Verohallinto on tehnyt Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiöstä nimeämispäätöksen

(päätösnumero P0008642501) vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi vuosiksi

2017-2019. Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan säätiölle

tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina

2017-2019.