Tutkijaesittely Teemu Karjalainen

Teemu Karjalainen

Lääketieteen tohtori, tutkija


Käsikirurgian tutkimusryhmä
Kädet ovat tärkeitä meille kaikille päivittäisessä elämässä. Niiden avulla hoituvat niin työt, kotiaskareet kuin harrastuksetkin. Siksi käden sairaudet vaikuttavat elämänlaatuun monella eri tasolla. Ne voivat olla hyvin kivuliaita ja vaikuttaa elämänlaatuun merkittävästi.


Usein käden sairauksia hoidetaan ensin muilla keinoilla kuin leikkaamalla. Kun nämä hoidot eivät lievitä oireita riittävästi, harkitaan leikkaushoitoa. Leikkaushoidon teho on useissa sairauksissa hyvä, ja käden leikkauksia tehdään paljon. Silti sitä, miten leikkaushoito auttaa verrattuna muihin hoitoihin tai hoitamatta jättämiseen, ei ole tutkittu monen yleisen sairauden kohdalla. Tehon arviointi on tärkeää, koska viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että leikkaushoito ei aina ole toimivaa, vaikka niin ollaankin uskottu aikaisemman kokemuksen perusteella. Huonosti tehoava hoito on turhaa ja leikkauksiin liittyy aina riski merkittävistä haittavaikutuksista.


Tämänhetkiset tutkimusprojektimme arvioivat peukalon tyvininivelen nivelrikon, kämmenkalvon kutistuman (Dupuytrenin kontraktuura), koukistajajännevamojen, kyynärnivelen vammojen ja värttinäluun murtuman leikkaushoidon tehoa ja hoitomuodon valintaan liittyviä asioita. Vertaamme erilaisten hoitojen tuomaa helpotusta seuraamalla potilaita 2-10 vuoden ajan, jotta tulevaisuudessa osaisimme valita pitkällä aikavälillä parhaan tuloksen tuottavat hoidot. Lisäksi tutkimme miten hoidon tuloksia olisi parasta mitata, miten hoitavan lääkärin kokemus vaikuttaa tuloksiin ja miten teemme hoitopäätöksiä.


Tutkimustuloksemme auttavat paitsi potilaita niin myös suuntaamaan työmme sinne, missä ne tuottavat parhaan hyödyn väestöllemme. Toimimme osana FICEBO (ficebo.com) tutkimusryhmää ja teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten sairaaloiden kanssa. Niinpä uskommekin olevamme tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä tutkimusryhmistä käsikirurgian alalla.