Etusivu


Säätiö on perustettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä hoidettavien potilaiden parhaaksi


Sairaala Novan säätiön (ent. Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.) on pe­rus­ta­nut Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­to. Sää­tiön sään­nöt hy­väk­syt­tiin ja pe­rus­ta­mis­lu­pa an­net­tiin 7.10.2016 ja perustamisasiakirja allekirjoitettiin 1.2.2017. Pe­rus­pääo­man sää­tiö sai Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin tutkimusrahastosta, kun ra­has­to siir­ret­tiin sää­tiön hal­lin­taan. Tukisäätiön hallintaan siirtyivät valtuuston päätöksellä myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tehdyt lahjoitukset ja käyttämättä jääneet tutkimustoiminnan varat.Mihin säätiömme tarvitsee rahaa?


Potilaiden, erityisesti pienten lapsipotilaiden viihtyvyyteen

Meille on tärkeää jokainen hetki, joka saa sairaalassa hoidettavan potilaan hetkeksi miettimään muita asioita kuin omaa sairauttaan. Siksi viihtyvyys sairaalassa on meille sydämen asia. Sinun lahjoituksesi voi mahdollistaa rohkeuspalkintojen, lelujen, äänikirjojen hankinnan.Tieteellinen tutkimus:

Lääketiede kehittyy ennätysvauhdilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa olla mukana tässä kehityksessä tarjoten potilailleen parasta mahdollista hoitoa. Tukisäätiön varoilla pystymme rahoittamaan tutkimuksia joista on potilaille hyötyä. Tällaisia tutkimuksia tehdään mm. sydän,-syöpä,reumataudeilla.

Sinun lahjoituksesi tutkimukseen voi mullistaa huomispäivän hoidon!Laite- ja tarvikehankinnat

Lääketieteessä ja potilaiden hoidossa käytettävät laitteet ovat kehittyneet huimasti ja uudet laitteet mahdollistavat potilaille entistä paremman ja yksilöllisemmän hoidon.

Sinun lahjoituksesi laitehankintoihin voi olla ratkaiseva osa potilaan saamaa parempaa hoitoa!

Tarvikehankinnoissa voimme tukea lasten- ja nuortensyöpäpotilaiden peruukkiostojen omavastuuosuuden kattamisessa.